+381 11 244 111 7
Cena: 119 eur
Rezerviši

 

ISTANBUL NOVA GODINA

 

Istanbul – grad koji leži na 2 kontinenta I koji su stvorile 4 različite civilizacije danas je velegrad u kome živi preko 10 miliona stanovnka. Spoj Orijenta I Evrope, kulturno-istoriski spomenici, poznati tržni centri učiniće Vaš boravak nezaboravnim.

[/quote]

ISTANBUL – Doček Nove godine

PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan SRBIJA – BUGARSKA 29.12.2018.

Polazak iz Beograda, 15.00h,Niša u 18.30h . Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

  1. dan ISTANBUL 30.12.2018.

Dolazak u ISTANBUL u prepodnevnim satima.  Panoramski krug sa razgledanjem iz vozila CITY TOUR u pratnji stručnog vodiča: Galata most i Galata kula, Taksim – najveći trg evropskog dela grada sa tipičnim evropskim izgledom i brojnim šoping centrima; Šišli – evropski kvart grada; Bosfor, palata Dolmabahče… Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i individualni obilazak Kapaličaršije, trgovačkog centra sa preko 5000 radnji. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL –DOČEK NOVE GODINE 31.12.2018.

Doručak. Nakon doručka organizovani fakultativni obilazak najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula – Hipodrom nekadašnje sedište vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Nemačka Fontana, Plava džamija -jedna od najveličanstvenijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi dvorac nekadašnje sedište Otomanske imperije..U poslepodnevnim satima slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni DOČEK NOVE 2019 GODINENoćenje.

  1. dan ISTANBUL 01.01.2019.

Doručak. U 10.00h fakultativni odlazak na dnevno krstarenje Bosforom u trajanju od 1,5 h uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji.Nakon krstarenja mogućnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate – poseta poslednjem sedištu sultana. Slobodno vreme. Noćenje.

  1. dan ISTANBUL 02.01.2019.

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti (šoping i sl.). U popodnevnim satima polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko Bugarske.

  1. dan SRBIJA  03.01.2019.

Dolazak u mesto polaska u  ranim jutarnjim satima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA : 119 EUR
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

Uslovi i način plaćanja :

▪ Avans 30%, ostatak 10 dana pre polaska ili  čekovima na 3 mesečne rate bez kamate (najkasnije do 15.03.2019.godine) .

▪ doplata za jednokrevetnu sobu je 80% od cene aranžmana

Aranžman obuhvata:

▪ Prevoz autobusom turističke kategorije sa svim troškovima prevoza(visokopodni ili dabldeker).

▪ Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom (samousluživanje) u hotelu 3* u 1 / 2 i 1 / 2 +1 sobama sa sopstvenim TWC.

▪ Panoramsko razgledanje grada iz autobusa sa pauzom CITY TOUR po programu.

▪ Troškove rezervacija, izrade i realizacije programa, pratioca  tokom celog putovanja.

Aranžman ne obuhvata:

▪ troškovi međunarodnog putnog osiguranja sa pokrićem do 30.000€

▪ Individualne troškove putnika,

▪ fakultativne programe (Cene fakultativnih programa realizuje i formira INO parter sa lokalnim vodičima na srpskom jeziku licenicranih od strane TURSAB-a)

Cene fakultativnih izleta: Cene fakultative su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika.Neophodan broj za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika-a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane više cene u odnosu na zainteresovan broj putnika a koje isti nisu dužni da prihvate.

* Obilazak lokaliteta(Hipodrom,Teodosijev i egipatski obelisk,Plava džamija,Topkapi,Aja Sofija) – 45 eura ; Krstarenje Bosforom (vožnja od 1,5h) i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji – 20 eura; Palata Dolmabahče – 30 eura
Fakultativni izleti nisu samo cena ulaznice već podrazumevaju i organizacione i druge troškove koji se čine u postupku realizacije istog: prevoz, parkinge, troškove autobuskih propusnica, troškove lokalnog vodiča, prevodioca, audio opreme.. i drugih troškova. Za realizaciju istih, potreban je minimalan broj od 30 prijavljenih.Usled nepredvidjenih okolnosti, raspored razgledanja i poseta može biti drugačiji od planiranog. 

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.

Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta:


Napomena u vezi smeštaja:

U smeštajne jedinice se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postojimogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba tuš/wc. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Objašnjenje: kontinentalni švedski sto. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Organizatir putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini bar, TV, klima uređaj…)
Opšte napomene:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

▪ Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument ( rok važnosti pasoša ne sme da bude kraći od 5 meseci od dana ulaska u Tursku ) i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

▪ Organizator putovanja pravi raspored sedenja u autobusu redom po datumu prijave za putovanje ali organizator može odstupiti od tog rasporeda imajući u vidu zahteve lica sa posebnim potrebama, potrebe porodica sa decom, trudnicama, starijih lica. Putnik je dužan prihvatiti svako dodeljeno mesto u autobusu.

▪ Prostor za prtljag u autobusu je ograničen te je predvidjena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40.

▪ Sve usmene informacije koje su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja ne mogu biti predmet prigovora organizatoru za neispunjenje obaveza iz programa

▪ Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

▪ U slucaju promena na monetarnom tržistu ili tržistu roba i usluga ili nedovoljnog broja putnika,agencija zadrzava pravo korekcije cena,kao i izmene programa putovanja,spajanja sa drugom agencijom ili otkazom putovanja najkasnije 5 dana pred put.

ARANŽMAN JE RADJEN NA BAZI MINIMUM 45 PRIJAVLJENIH PUTNIKA.USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ORGANIZATOR IMA PRAVO OTKAZA PUTOVANJA NAJKASNIJE 5 DANA PRE TERMINA POLASKA.

 

Uz ovaj program cenovnik vaze i Opsti uslovi putovanja agencije organizatora

  • Program putovanja u pdf-u

  • Uz ovaj pogram važe Opšti uslovi putovanja organizatora.